Zakończyliśmy spotkania "Do Niepodległości"
Dziękujemy wszystkim instytucjom za partnerską współpracę.
Dziękujemy uczestnikom spotkań, słuchaczom i widzom.

O Legionach Polskich, czasach I wojny światowej i drodze do niepodległości rozmawialiśmy w Piasecznie, Zalesiu Górnym, w Kolbuszowej, Gorlicach, w Tarnobrzegu i Limanowej. Każde ze spotkań było inne, wymagało od nas przygotowania specyficznych dla regionu i miejsca informacji. Aktywna publiczność nie pozwalała na rutynę. Zainteresowanie spotkaniami przerosło nasze oczekiwania. Dziękujemy uczestnikom spotkań, słuchaczom, widzom oraz śledzącym profile Fb Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego i Do Niepodległości.

Mamy, tak jak Państwo, nadzieję na kontynuację spotkań w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt obejmuje cykl interaktywnych spotkań edukacyjnych przybliżających sylwetki żołnierzy Niepodległości pochodzących z miast, miasteczek i wsi "Polski Powiatowej" na tle wydarzeń

l. 1914-1918 i porównanie podejścia do Legionów w Królestwie, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Legiony traktujemy jako główny element sprawczy w licytacji w sprawie polskiej na arenie międzynarodowej i mobilizacji społecznej w granicach dawnej Rzeczpospolitej. 
Zaprezentujemy biogramy lokalnych legionistów na bazie "Słownika Legionistów Polskich 1914-1918” i skonfrontujemy je z ustaleniami miejscowych naukowców i pasjonatów. W każdej miejscowości wykład organizatora będzie komplementowany wykładami miejscowych historyków oraz prezentacjami (np. fotografii, ikonografii dot. osób, budynków upamiętnień itp.). 
Aktywizacja lokalnych naukowców, nauczycieli, młodzieży, wolontariuszy będzie wartością dodaną w wymiarze społecznym i popularno-naukowym. Zarejestrowane spotkania udostępnimy w mediach społecznościowych. W 100-lecie Niepodległości ważne jest przypomnienie wkładu środowisk lokalnych w dzieło odzyskania niepodległości. Projekt wpisuje się w koncepcję patriotyzmu i polityki historycznej upominającej się o tzw "rozproszony patriotyzm" będący zapomnianym a niezbywalnym elementem społecznej aktywności przed rokiem 1914 i po wybuchu I wojny światowej. Koncepcja porównania dwóch ośrodków z b. Królestwa Polskiego, po dwóch z Podkarpacia i Małopolski, pozwoli zweryfikować stopień zaangażowania w budowę Legionów Piłsudskiego oraz udzielić odpowiedzi na pytania o zaplecze polskiej irredenty. Zamysłem organizatorów jest podanie uczestnikom spotkań wiedzy o miejscowych legionistach ich społecznym pochodzeniu, wieku i wykształceniu zaczerpniętej z dokumentów archiwalnych Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Centralnego Archiwum Wojskowego, Ossolineum, a także monografii i opracowań badaczy I wojny światowej oraz przedstawienie ogólnego kontekstu historycznego. Na tej bazie zachęcenie do dyskusji, stawiania problemów z punktu widzenia doświadczeń lokalnych, a nawet rodzinnych. Pragniemy także zainicjować współpracę ze wszystkimi, którzy zechcą w oparciu o prezentacje sylwetek żołnierzy ze „Słownika Legionistów Polskich 1914-1918” prowadzić dalsze poszukiwania w archiwach lokalnych i pozyskiwać dane od ich potomków, z ksiąg parafialnych, USC, Archiwów Archidiecezji, Diecezji, cmentarzy. Dotyczyć to ma także okresu po wyjściu z Legionów, w szczególności jaką rolę pełnili w II RP, w okresie okupacji oraz czy byli represjonowani w okresie PRL. 
Dodatkowym zadaniem jest pobudzenie dumy i satysfakcji z własnej historii a użyczenie miejscowym bibliotekom, muzeom, instytucjom kultury naukowych biogramów pozwoli na rozwinięcie nowych badań, dostarczy nauczycielom tematyki do zadań lekcyjnych a środowiskom paramilitarnym (Strzelcom, harcerzom) argumentacji do kontynuowania tradycji polskiej irredenty. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa

na lata 2017- 2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"