Piaseczno

11 listopada 2017   

12.00

„Odszukaj w legionach swego przodka”

Pierwsze z cyklu spotkań z Legionistami Piłsudskiego, żołnierzami Niepodległości. W 100-lecie Niepodległości ważne jest przypomnienie wkładu środowisk lokalnych w dzieło odzyskania niepodległości. Autorzy Słownika Legionistów Polskich 1914-1918, prof. Janusz Cisek i Ewa Kozłowska przedstawią uczestników tych wydarzeń, biogramy lokalnych legionistów na bazie Słownika... Przedstawią ogólne kontekst historyczny i,  oprócz żołnierzy z Mazowsza pochodzących, przedstawią sylwetki kobiet, które w Legionach odegrały niemałą rolę. 

 

 

O 12.00 w Przystanku Kultura wspólne wystąpienie prof. Janusza Ciska z UJ i Ewy Kozłowskiej. Prezentowaliśmy legionistów z Piaseczna, Zalesia Górnego oraz kobiety w LP na tle wydarzeń l. 1914-1918.

W czasie spotkania potomkowie legionistów opowiadali o swoich przodkach.

Spotkanie tłumaczyła na język migowy Pani Anna Borycka. Krótka relacja ukaże się w mediach projektu i organizatora i instytucji współorganizujących spotkania wkrótce.

Wiecej
Relacja ze spotkania
Na zdjęciu Prof. Janusz Cisek przeprowadza rozmowę z potomkami legionistów. 
Pan Stanisław Hofman prawnuk pierwszego burmistrza Piaseczna wspomina swego przodka.
Dalej siedzą Pani Barbara Tokarska - córka legionisty Mieczysława Tyszkiewicza, Prof Janusz Cisek i Pan Zbigniew Chorzępa - wnuk legionisty.
Galeria

Zalesie Górne

23 listopada 2017 

11.45

Wspólny wykład Prof. Janusza Ciska i Prof. Grzegorza Nowika o drogach do Niepodległości.

Porównanie współczesnych postaw patriotycznych z postawami młodych ludzi z początku ubiegłego wieku.

W ramach programu „Niepodległa” w dniu 23 XI 2017 odbyło się w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym spotkanie na temat „potrzeby” Niepodległości. O trudnych drogach do niepodległości i pierwszych dniach niepodległej ojczyzny rozmawiali z młodzieżą i mieszkańcami Zalesia Górnego prof. dr hab. Grzegorz Nowik z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku i prof. dr hab. Janusz Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy z nich plastycznie opisał różnice panujące w trzech zaborach, odmienne systemy prawne, inne prawo wyborcze i dominujące wyznanie, zróżnicowane możliwości awansu społecznego i politycznego, a nawet brak dostępu do edukacji dla wszystkich grup społecznych. W Galicji panował szeroki dostęp do nauki dla dzieci i młodzieży, łącznie z polskim językiem wykładowym, działały społeczne instytucje edukacyjne jak Towarzystwo Szkoły Ludowej czy Macierz Szkolna – a w Królestwie i zaborze rosyjskim odwrotnie – ograniczonej nauczanie głównie w języku rosyjskim i niemieckim. Inne były nawet zasady ruchu drogowego, w Austro-Węgrzech ruch był lewostronny. Co więc obok tych różnic, dzielących obszary zamieszkałe przez Polaków, było czynnikiem sprzyjającym Niepodległości. Prof. Nowik wskazał na ogólnonarodową, spójna świadomość narodową i historyczną, a także tradycję i język. Prof. Cisek podbudował argumentację konkretnymi przykładami systemu edukacyjnego w Galicji oraz wskazał na możliwości pielęgnowania tradycji. Rocznice jak 100-lecie Insurekcji Kościuszkowskiej obchodzone w 1894, 500-lecie Grunwaldu wraz z V Zlotem „Sokoła” i pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie, wreszcie 100-lecie epopei napoleońskiej budziły ducha, ale też były okazją do ćwiczeń Związków i Drużyn Strzeleckich. Wypowiedzi powyższe uzupełniła Ewa Kozłowska, podkreślając rolę kobiet. Po prelekcji posypały się pytania od ok. osiemdziesięciu uczestników. Młodzież i zaproszeni mieszkańcy Zalesia Górnego zainteresowani byli czasami odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Wiele poruszonych kwestii dało obraz tamtych czasów i postaw obywateli. Dziękujemy za zaproszenie młodzieży z Akademii Spotkań z Ciekawymi Ludźmi ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym. 

Spotkanie tłumaczył na język migowy Pan Michał Żurawski.

Krótka relacja filmowa ukaże się wkrótce.

Wiecej
Relacja ze spotkania
Film
Galeria

Prof. Grzegorz Nowik i prof. Janusz Cisek z młodzieżą i gośćmi spotkania. 

Kolbuszowa

24 listopada 2017

18.00

Spotkanie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbyło się spotkanie z cyklu „Do Niepodległości” realizowanego w ramach wieloletniego programu dotacyjnego "Niepodległa". Tematem głównym była postawa miasta i powiatu wobec wojny 1914-1918 roku. Pan Jacek Bardan, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, przedstawił sylwetkę barona Jana Hupki - wybitnego działacza konserwatywnego w Galicji i szefa Powiatowego Komitetu Narodowego w tym mieście (1914-1918). Przedstawił również okres mobilizacji do Legionów.
Położenie Kolbuszowej w połowie drogi pomiędzy Lwowem i Krakowem sprawiło, że i opcje ochotników rozkładały się pomiędzy "Sokołem" a więc Legionem Wschodnim we Lwowie a "Strzelcem" czyli Legionami Polskimi w Krakowie. Na miejscowym środowisku odcisnął swe piętno wspomniany Hupka, przyjaciel ze studiów na UJ Władysława Leopolda Jaworskiego, prezesa Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie. Hupka był ofiarnym materialnie działaczem Departamentu Organizacyjnego, a potem Departamentu Opieki NKN. Departament ten zajmował się pomocą dla poszkodowanych legionistów i ich rodzin  także opieką nad sierotami po poległych i aby zebrać na tę pomoc środki inicjował rozmaite akcje. Jedną z nich były "Tarcze Legionów" w każdym mieście Galicji rzecz jasna także w Kolbuszowej. W tarcze wbijano ozdobne gwoździe za określoną opłatą. Dochód przeznaczano na cele charytatywne.
Szerzej na temat tej akcji i wielu podobnych, a także o Kolumnie Legionów w Krakowie mówił prof. Janusz Cisek. Wbijanie gwoździ na pomoc Legionistom, stało się obowiązkiem patriotycznym. Przykładowo na jubileusz księdza Fąferki z Pilzna, parafianie zebrali sporą kwotę i w Kolumnę wbili gwóźdź z nazwiskiem Jubilata.
Po wykładach publiczność zadawała wiele ciekawych pytań. Jeden z kolekcjonerów, p. Andrzej Wesołowski, pokazał unikalne pamiątki dotyczące czynu legionowego w Kolbuszowej z l.1914-1918 i z późniejszego czasu. Za zgodą właściciela publikujemy niektóre z nich.

Spotkanie tłumaczyła na język migowy Pani Izabela Piestrzyńska z Mielca. Krótka relacja ukaże się w mediach projektu i organizatora i instytucji współorganizujących spotkania.

Wiecej
Relacja ze spotkania

Prof. Janusz Cisek i Jacek Bardan przedstawiają sylwetkę Jana Hupki. Pani Iza Piestrzyńska tłumaczy na język migowy. 

Polisa ubezpieczeniowa zołnierza

Polisa ubezpieczeniowa żołnierza

Gorlice

29 listopada 2017

10.30

 Wystąpienie dra Wacława Szczepanika

"I wojna światowa na terenie Galicji w l. 1914-1915"

Uzupełniamy wiedzę o Gorlickich legionistach z autorami Słownika Legionistów Polskich 1914-1918

Spotkanie z pasjonatami historii, osobami zainteresowanymi wydarzeniami I wojny światowej i Legionami Polskimi odbyło się w nowej wybudowanej m.in. dzięki środkom unijnym nowoczesnej sali multimedialnej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. W pierwszej części prof. Janusz Cisek i dr Wacław Szczepanik przedstawili uczestnikom spotkania ogólne sytuację w początkach I wojny światowej i szczegółową w powiecie Gorlickim w l. 1914-1915. P. Wacław Szczepanik przygotował ciekawą prezentację opisującą m.in. przebieg działań wojennych, sposoby zaopatrzenia wojska oraz umundurowanie i wyposażenie żołnierzy na froncie. Uczestnicy spotkania zadawali wiele szczegółowych pytań. Ciekawy przebieg miała także część druga kiedy wspólnie z publicznością poszukiwaliśmy w Słowniku Legionistów Polskich 1914-1918 nazwisk znanych z publikacji Andrzeja Ćmiecha Gorliccy Legioniści i staraliśmy się uzupełnić nasze informacje o żołnierzach LP. Autorzy Słownika Legionistów Polskich 1914-1918, prof. Janusz Cisek i Ewa Kozłowska przedstawili biogramy lokalnych legionistów na bazie Słownika ... Uczestnicy spotkania poszukiwali wśród ok. 47 tysięcy żołnierzy LP swoich przodków a także nazwisk ludzi, którzy z Gorlic wyruszyli na wojnę. Kilka osób zdecydowało się uzupełnić naszą wiedzę o żołnierzach LP i przekazać informacje o swoich przodkach.

Spotkanie tłumaczyła na język migowy p. Kinga Drelich z Piwnicznej. Krótka relacja ukaże się w mediach projektu i organizatora i instytucji współorganizujących spotkania.

Wiecej
Relacja ze spotkania

Wspólne ze słuchaczami wyszukiwanie w bazie Słownika Legionistów Polskich 1914-1918 nazwisk legionistów z Gorlic.

Tarnobrzeg

29 listopada 2017

18.00

Prof. Janusz Cisek i dr Bogusław Szwedo                              przedstawią sylwetki uczestników walk o niepodległość – żołnierzy Legionów pochodzących z Tarnobrzega i okolic.

W 100-lecie Niepodległości ważne jest przypomnienie wkładu środowisk lokalnych w dzieło odzyskania niepodległości.

Spotkanie z Legionistami Piłsudskiego, żołnierzami Niepodległości.

Autorzy publikacji o legionistach, Bogusław Szwedo autor m.in. Słownika legionistów Tarnobrzeskich i autorzy Słownika Legionistów Polskich 1914-1918, prof. Janusz Cisek i Ewa Kozłowska podzielili się z publicznością informacjami o żołnierzach nieodległości. Przedstawili biogramy lokalnych legionistów opracowywane w Słownikach... Każdy z uczestników spotkania mógł odszukać wśród ok. 47 tysięcy żołnierzy LP swego przodka i zapoznać się z materiałem dotąd zebranym w Słowniku ... Duzym zainteresowaniem cieszyły się liczne fotografie wydarzeń  z dziejów wojennych Tarnobrzega przedstawione przez p. Bogusława Szwedo i uzupełnione opisem obu prelegentów. W czasie spotkania uczestnicy chętnie dzielili się wspomnieniami o swych przodkach i uzupełnić naszą wiedzę o żołnierzach LP.

Najwięcej czasu poświęcił na opowieści, wspomnienia   i przekazanie informacji o swoich przodkach p. .

Spotkanie tłumaczone było na język migowy przez p. Sławomira Mroza. Krótka relacja niebawem w mediach projektu i organizatora i instytucji współorganizujących spotkania.

Wiecej
Relacja ze spotkania

O swoim Ojcu, legioniście Bolesławie Papierniku opowiada Włodzimierz Papiernik

Limanowa

30 listopada 2017

18.00

Prof. Janusz Cisek i dr Wacław Szczepanik przedstawili uczestnikom spotkania sytuację w powiecie limanowskim i sąsiednich podczas I wojny światowej oraz sylwetki legionistów sylwetki uczestników walk o niepodległość – żołnierzy Legionów   przedstawią sylwetki uczestników walk o niepodległość – żołnierzy Legionów pochodzących z Gorlic i okolic.

W 100-lecie Niepodległości ważne jest przypomnienie wkładu środowisk lokalnych w dzieło odzyskania niepodległości.

Spotkanie tłumaczone było na język migowy przez p. Kingę Drelich. Krótka relacja ukaże się w mediach projektu i organizatora i instytucji współorganizujących spotkania.

Wiecej
Relacja ze spotkania
Galeria